Nhụy hoa nghệ tây được mọi người đặt cho cái tên “vàng đỏ”. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên người ta lại đặt cho loại hoa Iran cái tên cao quý này. Nhụy hoa nghệ tây ngày càng được sử …